Náš příběh
moje cesta...

Původně jako student akupunktury a tradiční čínské medicíny jsem se skrze akupunkturu a čínské "léčebné" masáže dostal ke sportovní a regenerační masáži. Po absolvování standartního kurzu sportovních a regeneračních masáží následovalo studium specifických masážních technik a postupů používaných v rehabilitační praxi, zaměřených převážně na odstraňování bolestivých stavů a pohybových potíží.

V praxi kombinuji techniky a postupy čínské masáže, sportovní a regenerační masáže a speciálních technik používaných v rehabilitační praxi vzhledem k povaze potíží a potřeb klienta.

Zabývám se též akupresurou, postupy TCM ( Tradiční Čínská Medicína) ušní akupunkturou - aurikuloterapií, baňkováním, moxováním a prověřenými metodami "celostní medicíny"....2005-2009 absolvování dálkového studia

Tradiční čínské medicíny, obor akupunktura

při Československé SinoBiologické společnosti

(nyní 1. Škola tradiční čínské medicíny)

Odborné semináře a školení:

2007 odborný školící kurz Symbolika akupunkturních drah, školitel MUDr. Michael Vinogradoff, člen Francouzké akupunkturní společnosti, člen Institutu Ricci, při Československé SinoBiologické společnosti,

obdržen odborný certifikát

2008 odborný školící seminář Moxování, baňkování a použití náplastí v ušní akupunktuře, při Československé SinoBiologické společnosti,

obdržen odborný certifikát

2011 odborný školící seminář čínská masáž

TUI-NA pro pokročilé při EduSpa College

ukončen udělením odborného certifikátu

2014 akreditovaný kvalifikační kurz ukončený složením zkoušky pro získání odborné způsobilosti Masér sportovních a rekondičních masáží s působností mimo oblast zdravotnictví.

2014 odbodný seminář Pulsní diagniostika dle TČM, vedený Dušanem Tomkem, praktikem TČM, autorem celé řady publikací o tradiční čínské medicíně, autor kapitoly diagnostika TČM v odborné publikaci Akupunktura v teorii a praxi, autor MUDr. Radomír Růžička CSc.

2014 odborný kurz Diagnostika a léčba

vertebrogeních potíží v oblasti bederní páteře.

Získáno osvědčení

2015 odborný kurz Diagnostika a léčba vertebrogeních potíží v oblasti hrudní páteře a žeber, využítí masáží a postizometrické relaxace při předcházení potíží a jejich léčbě.

Získáno osvědčení

2015 odborný kurz Diagnostika a léčba vertebrogeních potíží v oblasti krční páteře a hlavových kloubů, využití postizometrické relaxace a masáží při předcházení potíží a jejich léčbě. Získáno osvědčení

2016 odborný kurz gynekologie a porodnictví v Tradiční Čínské Medicíně pod vedením MUDr Doris Danielové

2016 seminář Reflexní segmentální masáže - hloubková masáž reflexních oblouků (segmentů) podél páteře, působení na nervová zakončení. Velmi často se provádí v rehabilitačních centrech jako léčebná procedura. Získáno osvědčení.

2017  praktický odborný kurz Baňkování a baňkové masáže - získano osvědčení