Historie sportovní masáže v Čechách

05.09.2017

Historie sportovní a léčebné masáže v Čechách

• vychází obecně z historie sportovní a léčebné masáže v Evropě - jako metoda se používala nejdříve v antickém období, kde sloužila k přípravě gladiátorů či k jejich odpočinku. Dále u sportovců a herců v témže období.

Moderní evropská masáž má počátky v 19. století. Pehr Henrik Ling (1776-1839), švédský teolog a misionář, se při svém působení v orientu osobně přesvědčil o blahodárném vlivu masáže na lidský organismus a jeho neduhy. To ho nakonec vedlo k založení Ústředního ústavu švédské gymnastiky, kde se při výukovém středisku vyučovala i sportovní masáž a automasáž.
Ta se později stala vzorem pro mnohé evropské masérské školy 19. století. (avšak wikipedie uvádí jako skutečného zakladatele moderních masáží J. G. Mezgera)
Johann Georg Mezger , holanský praktik masáží přetvořil Lingův koncept, přesněji popsal a upravil hmaty, zavedl jejich posloupnost, a tím dal vzniknout klasické (švédské) masáži známou dodnes.

• V Čechách první písemné pojednání o masáži napsal ortoped Vítězslav Chlumský v roce 1906. V roce 1925 založil "Československou společnost ortopedickou". Je i autorem tzv "chlumského roztoku"

Profesor balneologie Edvard Cmunt zavedl u nás masáž podle Zabludowského (ten napsal okolo 100 pojednání o sportovní a léčebé masáži, představuje hlavní směr evropské masáže), pro kterou použil název klasická masáž.
Jeho "Příručka masáže, lázeňských úkonů a pedikúry" vyšla ve třech vydáních a byla první učebnicí svého druhu. Své bohaté zkušenosti ochotně a rád předával, školil lázeňské lékaře a často osobně předváděl, jak se procedura správně provádí. Z ní se potom odvodily další typy masáží.

Masérská činnost byla v Čechách oficiálně povolena až roku 1934.

v dnešní době je masáž velmi vyhledávána pro její relaxační a regenerační účinky na tělo a mysl. Praktikují se její sportovní a regenerační formy, tak i klasická masáž či různé exotické formy masážní terapie....